КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПЕК" В ДИРЕКЦИЯ "НЗБ"