ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 Г. В РЗИ – ПЛОВДИВ

16.09.2019 г.– Р - н Централен, гр. Пловдив

 

17.09.201г. – Р - н Централен, гр. Пловдив

 

18.09.201г. – Р - н Северен, Р - н Западен и Р - н Тракия - гр. Пловдив

 

19.09.201г. – Р - н Източен и Р - н Южен - гр. Пловдив

 

20.09.201г. – общини: Марица и Родопи

 

24.09.201г. – общини: Асеновград, Лъки, Стамболийски, Раковски, Брезово и Калояново

 

25.09.201г.– общини: Садово, Първомай, Перущица, Кричим, Куклен и Съединение

 

26.09.201г. – общини: Карлово, Сопот и Хисаря

 

Важно!!

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2018г., може да бъде изтеглена от сайта на РЗИ – Пловдив / Нормативни документи /.