ДО ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

    Информираме Ви за Решение  № РД-НС-04-108/10.12.2019 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, а именно:

  1. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на медицинска помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. декември 2019 г. до размера на неусвоените средства за 2019 г. за здравноосигурителните плащания по съответните редове на чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.
  2. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на дентална помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. декември 2019 г. до размера на неусвоените средства за 2019 г. за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.

                  Необходимо е да вземете активно участие в сключването на допълнителни споразумения към договори за 2019 г. съвместно с РЗОК - Пловдив.