ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПОДЕМ НА ОРЗ И ГРИП В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПОДЕМ НА ОРЗ И ГРИП В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 21.01.2020 г.

Писмо