ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019 - NCOV