ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

График за провеждане на семинарни обучения от РЗИ – Пловдив на медицинските специалисти от учебни и детски заведения в гр. Пловдив и област Пловдив във връзка с изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети

04.03.2020 г. от 14.00 ч. – Учебни заведения  от гр. Пловдив;

05.03.2020 г. от 14.00 ч. – Детски заведения от  гр. Пловдив;

06.03.2020 г. от 11.00 ч. – Детски и учебни заведения в общини:  Карлово и Сопот.

09.03.2020 г. от 13.30 ч. – Детски и учебни заведения от общини:  Родопи и Марица;

10.03.2020 г. от 13.30 ч Детски и учебни заведения от общини:  Куклен, Съединение, Кричим, Садово, Стамболийски, Перущица, Калояново, Брезово, Раковски и Хисаря;

11.03.2020 г. от 10.00 ч. – Детски и учебни заведения от общини:  Асеновград, Първомай и Лъки;

 

График за приемане на  анализите за здравословното състояние  на децата и учениците в РЗИ – Пловдив, Дирекция „ОЗ”, отдел “ПБПЗ и ЗТЕ”  

16.03.2020 г. -  Район Централен (учебни заведения)

17.03.2020 г. -  Район Централен (детски заведения)

18.03.2020 г. - Район Южен, гр. Пловдив (учебни и детски заведения)

19.03.2020 г. Район Западен и и Район Тракия (учебни и детски заведения)

20.03.2020 г. - Общини: Карлово и Сопот (учебни и детски заведения)

23.03.2020 г. - Район Северен (учебни и детски заведения)

24.03.2020 г. -  Район Източен  (учебни и детски заведения)

25.03.2020 г. - Община Родопи  (учебни и детски заведения)

26.03.2020 г. Община Марица (учебни и детски заведения)

27.03.2020 г. - Общини: Асеновград, Първомай и Лъки (учебни и детски заведения)

30.03.2020 г. - Общини:  Садово, Калояново, Кричим и Хисаря (учебни и детски заведения)

31.03.2020 г. - Общини: Куклен, Перущица, Стамболийски, Съединение, Брезово и  Раковски (учебни и детски заведения)