РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.02.2020 Г. – 28.02.2020 Г.

дата на пробовзимане

Населено място

 

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

27.01.2020

кв. Прослав, град Пловдив

0,082±0,008

0,36±0,04

0,0032±0,0003

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

кв. Коматево, град Пловдив

0,060±0,006

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

кв. Кючук Париж, град Пловдив

0,092±0,009

0,064±0,006

0,0036±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

„Понеделник пазар”, град Пловдив

0,10±0,01

0,068±0,007

0,0040±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

ж.к. Тракия, град Пловдив

0,090±0,009

0,20±0,02

0,0034±0,0003

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

кв. Гагарин, град Пловдив

0,096±0,009

0,18±0,02

0,0039±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

Автогара „Север”, град Пловдив

0,097±0,009

0,37±0,04

0,0038±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

Бул. „България”, град Пловдив

0,094±0,009

0,29±0,03

0,0042±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

Бул.”Шести Септември”, град Пловдив

0,086±0,009

0,26±0,03

0,0030±0,0003

˂0,1

20.02.2020

04.02.2020

кв.Болярово, гр.Хасково

   

0,021±0,001

 

20.02.2020

04.02.2020

кв.Кенана, гр.Хасково

   

0,020±0,002

 

20.02.2020

04.02.2020

Водоем Астика, гр.Хасково

   

0,021±0,002

 

20.02.2020

04.02.2020

бул.”Г.С.Раковски”, гр.Хасково

   

0,015±0,001

 

20.02.2020

04.02.2020

кв.Бадема, гр.Хасково

   

0,017±0,001

 

20.02.2020

04.02.2020

ул. „Прохлада”, гр.Хасково

   

0,029±0,002

 

20.02.2020

04.02.2020

ул.”Добруджа”, гр.Хасково

   

0,024±0,002

 

20.02.2020

04.02.2020

Магазин Практис, гр.Хасково

   

0,024±0,002

 

20.02.2020

04.02.2020

кв.Република, гр.Хасково

   

0,016±0,001

 

20.02.2020

13.02.2020

с.Джурково, област Пловдив

   

˂0,003

 

20.02.2020

13.02.2020

с.Дряново, област Пловдив

   

˂0,003

 

20.02.2020

13.02.2020

с.Манастир, област Пловдив

   

˂0,003

 

20.02.2020

13.02.2020

с.Лъкавица, област Пловдив

   

˂0,003

 

20.02.2020

13.02.2020

гр.Лъки, област Пловдив

   

˂0,003

 

20.02.2020

13.02.2020

с.Борово, област Пловдив

   

0,0038±0,0004

 

20.02.2020

13.02.2020

с.Белица, област Пловдив

   

˂0,003

 

20.02.2020

13.02.2020

с.Югово, област Пловдив

   

˂0,003

 

20.02.2020

13.02.2020

гр.Асеновград, област Пловдив

   

0,011±0,001

 

20.02.2020

28.01.2020

ЗВ „Кольо Ганчев”, град Стара Загора

0,076±0,008

0,39±0,04

˂0,003

˂0,1

26.02.2020

28.01.2020

ЗВ „Колена”, област Стара Загора

0,084±0,008

0,15±0,02

0,0034±0,0003

˂0,1

26.02.2020

28.01.2020

ЗВ „Люляк”, област Стара Загора

0,098±0,009

0,073±0,007

0,0038±0,0004

˂0,1

26.02.2020

28.01.2020

ЗВ „Змейово”, област Стара Загора

0,10±0,01

0,12±0,01

0,0042±0,0004

˂0,1

26.02.2020

28.01.2020

ЗВ „Хаджидимитрово”, област Стара Загора

0,060±0,006

0,20±0,02

˂0,003

˂0,1

26.02.2020

28.01.2020

ЗВ „Шейново”, област Стара Загора

0,095±0,009

0,42±0,04

0,0035±0,0004

˂0,1

26.02.2020

28.01.2020

ЗВ „Шипка”, област Стара Загора

0,055±0,006

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

26.02.2020

 

             *Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

        **Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

       ***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

       ****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

        По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.