УКАЗАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ПРИ КАРАНТИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

                Даване на указание на общопрактикуващите лекари относно възможността за издаване на болничен лист за временна неработоспособност поради карантина. Следва изрично да се укаже, че:

В болничният  лист:

              -на ред „Диагноза" се вписва с думи „карантина U07.1" и се посочва код по МКБ - „Z-29.8";

              -на ред „Причина за неработоспособността" се вписва „карантина" и се посочва код „12";

              -на ред „Режим на лечение" се отбелязва „Домашен-стаен";

                    Не е необходимо лицето да се явява лично при лекаря за издаването на болничния лист; същият може да бъде издаден, но да се получи от ОПЛ и да се представи на работодателя след изтичане на срока на карантината;

                       Ощопрактикуващите лекари трябва да обяснят на всички лица под карантина, че не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.