АКТУАЛИЗИРАН АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА, ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ И ИТАЛИЯ