АКТУАЛИЗИРАН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ОТ ИТАЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019-NCOV