ОБЯВЯВА СЕ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 06.03.2020 Г. ДО 11.03.2020 Г.

На основание Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с регистриран към момента нов епидемичен подем на заболявания от Грип и ОРЗ, включително и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръка на Националния оперативен щаб създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България:

Обявява се грипна епидемия на територията на РБългария, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, като се въвеждат следните противоепидемични мерки:

1.Преустановяват се учебните занятия в училищата

2.Препоръчва се да бъдат преустановени и учебните занятия в университетите

3.Препоръчват се детските градини да останат отворени при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата, децата могат да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11.03.2020 г.

4.Преустановяване на свижданията и плановите операции в лечебните заведения.

5.Преустановяване на плановите консултации за здрави бременни жени и кърмачета.

6.Преустановяване провеждането на профилактични прегледи и имунизации.

7.Препоръчва се да бъдат преустановени масовите мероприятия, включително спортни и културни

7.Незабавно информиране на РЗИ отдел «Противоепидемичен контрол» на E-mail: nzb@rzipd.com  и на телефон 0884/546-177; 0884/357-658 при регистриране на множество случаи от ОРЗ при грипоподобна картина.

С настоящето писмо е необходимо да се запознаят всички медицински служители в лечебните заведения за болнична помощ, ДКЦ, МЦ, МСЦ,          

Директори на училища и детски градини, амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ.