ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЛОВДИВ


д-р Мариана Паунова Наумова-Щърбова

тел.: +359 32 649 000

Факс: +359 32 643 438

e-mail: rzipd@plov.net  rzi-plovdiv@mh.government.bg

Правомощия на Зам.-Директора на РЗИ – Пловдив:

  1. При отсъствие на директора на РЗИ – Пловдив, изпълнява неговите функциите
  2. Отговаря за риск – регистъра воден от РЗИ - Пловдив.
  3. Отговаря за мониторинга по сигнали за корупция и конфликт на интереси.
  4. Осъществява и други дейности по управлението на РЗИ, възложени от директора.