Планове и отчети за 2024 г.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2024 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2024 г.

КРАТЪК ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2024 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2024 г. 

ОТЧЕТ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

ЕЖЕГОДНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2024 г.

ПЛАН ЗА 2024 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.