Изследване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РЗИ – Пловдив

2023 - Второ тримесечие

2023 - Първо тримесечие

2022

2021

2020

2019