ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛОВДИВ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ