СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛОВДИВ ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ