Мониторинг на води от 08.07.2021 г. – 13.07.2021 г.