СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА -ДОЗ-09.07.2021г.-15.07.2021г

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ

и

ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

Съответстват

Несъответстват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

 

 

 

 

 

-  по текущ контрол

7

159

5

 

 

-  по регистрации

5

 

1

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    а) по тютюнопушене

43

66

6

 

 

        -  ЗОХ 

16

 

 

 

 

        -  закрити обществени места

20

42

6

 

 

        -  детски и учебни заведения

7

10

 

 

 

        -  открити обществени места

 

10

 

 

 

        -  оптики

 

4

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

 

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

1

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

3

4

 

 

 

9. Взети проби

26

17

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

15

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

7

 

2

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

8

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

3

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиац. защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

9

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

 

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

 

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

 

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

- заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

43

13

-

45

 

5

3

-

3