ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО***

 

Входящ № / дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

ДН-34/02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Петя Чучуранова

Инспектор

ДН-35/02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Атанас Чолаков

Инспектор

ДН-36/03.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Божикова

Младши експерт

ДН-37/03.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Димитър Стайков

Главен инспектор

ДН-39/03.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Снежана Пенева

Главен специалист-ОД

ДН-40/03.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Цвета Иванова

Директор Дирекция

ДН-42/07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Николина Илиева - Велкова

Инспектор

ДН-43/07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Светла Дрехарова

Инспектор

ДН-44/07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Севдие Идризова

Главен инспектор

ДН-46/07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Анна Караколева

Главен специалист - ОД

ДН-47/07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Валентина Щерева

Инспектор

ДН-49/08.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Светломир Шопов

Гл.спец.-ОЕК на МПС

ДН-50/08.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Георги Славов

Гл. спец. - ОИФФ

ДН-51/08.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Величка Кафалова

Инспектор

ДН-52/08.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Галибарска

Старши експерт

ДН-53/08.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Райна Копчева

Главен специалист

ДН-54/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ина Линчева

Инспектор

ДН-55/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Петя Балева

Главен експерт

ДН-56/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Евелина Матакова

Старши инспектор

ДН-57/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Добринка Вълова

Главен инспектор

ДН-59/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Веселка Якимова-Симеонова

Инспектор

ДН-60/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Цеца Гогова

Гл. специалист-ОСОИ

ДН-61/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Кристина Стойчева

Старши инспектор

ДН-62/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Станева

Инспектор

ДН-63/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Адриан Попов

Главен специалист

ДН-64/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Илина Семерджиева

Директор Дирекция

ДН-65/09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Райкова

Главен инспектор

ДН-68/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Антоан Харилов

Старши инспектор

ДН-69/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Иванова

Инспектор

ДН-70/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Мартинова

Инспектор

ДН-71/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Гергана Калинова

Главен специалист ОСОИ

ДН-73/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Милена Панайотова

Началник отдел

ДН-74/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Стоянка Илиева

Старши инспектор

ДН-75/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Таня Учорджиева - Грозева

Главен инспектор

ДН-76/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Юлия Кунева

Инспектор

ДН-77/10.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Теодора Шишкова

Инспектор

ДН-78/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мая Киркова - Стоянова

Главен инспектор

ДН-79/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Миглена Божилова

Главен експерт

ДН-80/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Светослав Мичев

Главен експерт

ДН-81/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Иванка Къева

Началник отдел

ДН-84/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Росица Райчева

Инспектор

ДН-88/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Пепа Генчева

Инспектор

ДН-89/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Иванка Витанова

Младши експерт

ДН-90/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Милена Шикова - Виткова

Главен инспектор

ДН-91/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Георги Тенгулов

Инспектор

ДН-92/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Яна Костова

Главен инспектор

ДН-93/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Аршук

Инспектор

ДН-94/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Йорданка Стойнова

Главен специалист

ДН-95/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Надя Колева

Старши инспектор

ДН-96/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мая Таскова

Младши експерт

ДН-97/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Росица Гавазова

Главен юрисконсулт

ДН-98/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Бахар Кадир

Инспектор

ДН-99/13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Стоянка Хаджийска

Главен експерт

ДН-100/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Иванова

Началник отдел

ДН-101/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Албена Златанова

Главен инспектор

ДН-102/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ели Петрова

Главен специалист

ДН-103/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Антон Иванов

Главен инспектор

ДН-104/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Дединска

Старши експерт

ДН-106/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Александрова

Инспектор

ДН-108/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Милена Костадинова

Старши инспектор

ДН-110/14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Соня Велидолска

Главен специалист

ДН-111/15.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Станислава Арабаджиева

Инспектор

ДН-112/15.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Нина Хадзопулос

Инспектор

ДН-115/22.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Анна Петканова

Младши експерт

ДН-119/10.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Елена Иванова

Инспектор

ДН-120/10.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Катя Георгиева

Началник отдел

ДН-121/13.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Виолета Христева

Старши инспектор

ДН-122/13.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Николай Тотов

Младши експерт

ДН-123/13.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Екатерина Атлиева

Главен експерт

ДН-124/14.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Елена Станева

Инспектор

ДН-125/14.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Даниела Гаргова

Старши инспектор

ДН-126/17.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Добринка Вълова

Главен инспектор

ДН-127/17.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Георги Тенгулов

Инспектор

ДН-128/18.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Марина Пачова

Гл.спец.-анализатор

ДН-129/18.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - корекция

Георги Николов

Главен експерт

* - Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

** - Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679)