ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

 

Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия Длъжност
ДН-4/28.02.2020 чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Росица Славчева Аплакова Специалист
ДН-6/02.04.2020 чл.35, ал.1, т.4, част II-промяна Мариана Генкова Томова Старши юрисконсулт
ДН - 189/05.08.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Ваня Георгиева Недялкова Счетоводител
ДН - 190/07.08.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна-промяна Ваня Георгиева Недялкова Счетоводител
ДН - 194/05.10.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Даяна Славеева Маджарова Инспектор
ДН - 200/03.12.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Стоянка Димитрова Параскова Главен специалист
ДН - 197/30.10.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Ники Ваганова Агачян Старши експерт
ДН - 199/30.10.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Добрина Симеонова Стоянова Старши експерт
ДН - 8/21.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Валентинов Динев Главен специалист
ДН - 9/21.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Илиева Илиева Счетоводител
ДН - 10/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Илиева Балева Главен експерт
ДН - 11/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Филеана Петрова Джеджорова Главен специалист - ОСОИ
ДН - 12/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светлана Бонова Бонова Старши счетоводител
ДН - 13/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Хурие Хюсеинова Хрюстемова Главен специалист - ОСОИ
ДН - 14/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елисавета Драганова Якимова Главен експерт
ДН - 15/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Генкова Томова Старши юрисконсулт
ДН - 16/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Атанасова Хаджийска Главен експерт
ДН - 17/23.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Янкова Караколева Главен специалист -ОД
ДН - 18/23.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Василева Витанова Младши експерт
ДН - 19/22.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Снежана Минкова Пенева Главен специалист -ОД
ДН - 20/23.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Иванова Иванова Главен експерт
ДН - 21/23.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Недка Добрева Илиева Младши експерт
ДН - 22/24.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Севдие Адилова Идризова Главен инспектор
ДН - 23/27.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николета Димитрова Такова Младши експерт
ДН - 24/27.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ганка Тачева Рангелова Младши експерт
ДН - 25/27.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Любена Елкова Кузманова Инспектор
ДН - 26/28.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Ангелова Янева Началник отдел
ДН - 27/28.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Метин Хикмет Дормуш Главен експерт
ДН - 28/28.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Викторова Петрова Главен експерт
ДН - 30/28.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Павлина Ангелова Димова Младши експерт
ДН - 32/28.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анелия Йорданова Колева Младши експерт
ДН - 34/28.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Силва Артин Коджоманян Гл. специалист-анализатор
ДН - 37/30.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Петкова Велидолска Главен специалист
ДН - 39/30.04.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стефан Иванов Узунов Главен експерт
ДН - 41/04.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антония Иванова Георгиева Гл. специалист-анализатор
ДН - 42/04.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иван Тошев Петров Старши експерт
ДН - 44/04.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Даниела Стефанова Гаргова Старши инспектор
ДН - 46/04.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Людмила Стоянова Пинтиева Главен инспектор
ДН - 49/05.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стела Стефчева Минчева Младши експерт
ДН - 50/05.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Василева Иванова  Гл. специалист-анализатор
ДН - 51/05.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диляна Георгиева Георгиева Гл. специалист-анализатор
ДН - 52/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Велислава Петрова Василева Инспектор
ДН - 53/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Златка Николова Пехливанова Главен специалист
ДН - 54/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ели Аврам Петрова Главен специалист
ДН - 55/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николай Цветанов Тотов Младши експерт
ДН - 56/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анастасия Тодорова Ташева Главен инспектор
ДН - 57/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Стойчева Къева Началник отдел
ДН - 58/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евгения Христова Димчева Инспектор
ДН - 59/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надежда Илиева Шейтанова Старши инспектор
ДН - 61/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Мартинова Инспектор
ДН - 62/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Валентина Боянова Щерева Инспектор
ДН - 64/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Йорданова Атанасова Старши експерт
ДН - 65/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Дичева Чомакова Главен специалист
ДН - 66/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цвета Захариева Иванова Директор Дирекция
ДН - 67/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Стоянова Цъцарова-Манджукова Младши експерт
ДН - 68/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Руменова Павлова Главен експерт
ДН - 69/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надежда Иванова Портева Главен специалист
ДН - 71/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Димитрова Дединска Старши експерт
ДН - 74/07.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светломир Янков Шопов Главен специалист ОЕК на МПС
ДН - 75/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евелина Кирилова Матакова Старши инспектор
ДН - 76/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Виолета Николаева Христева Старши инспектор
ДН - 77/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Славчева Аплакова Специалист
ДН - 78/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юлия Костадинова Кунева Инспектор
ДН - 79/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Васил Русинов Георгиев Старши инспектор
ДН - 82/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Костадинова Старши инспектор
ДН - 83/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Николова Станева Инспектор
ДН - 84/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Теодора Христова Шишкова Инспектор
ДН - 85/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петрана Крумова Николова Младши експерт
ДН - 86/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Иванова Хадзопулос Инспектор
ДН - 87/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мая Иванова Таскова Младши експерт
ДН - 88/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тодорова Галибарска Старши експерт
ДН - 89/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Адриан Юлиянов Попов Главен специалист
ДН - 90/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Емилия Стоянова Лозанова Главен специалист
ДН - 91/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Станислава Красимирова Арабаджиева Инспектор
ДН - 93/08.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марияна Добрева Димитрова Главен специалист
ДН - 94/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Албена Вълчева Златанова Главен инспектор
ДН - 95/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Розалина Богомилова Шаханова Главен специалист
ДН - 96/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Атанасов Николов Главен експерт
ДН - 97/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марина Димова Пачова Гл. специалист-анализатор
ДН - 98/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милкана Димитрова Пальонова Главен специалист
ДН - 99/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Генова Генова-Желева Главен инспектор
ДН - 100/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Катя  Минкова Георгиева Началник отдел
ДН - 101/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Галина Йорданова Дервишева Началник отдел
ДН - 102/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ивелина Недялкова Тодорова Старши инспектор
ДН - 103/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Маврева Пенцова Старши инспектор
ДН - 104/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Айлин Йълмаз Муса Инспектор
ДН - 105/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Величка Сотирова Кафалова Инспектор
ДН - 107/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Ангелов Тенгулов Инспектор
ДН - 108/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Николакова Главен специалист
ДН - 109/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Гергана Илиева Калинова Главен специалист-ОСОИ
ДН - 110/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николина Иванова Илиева-Велкова Инспектор
ДН - 112/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ина Иванова Линчева Инспектор
ДН - 113/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Запрянова Ташева Главен специалист
ДН - 114/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Алина Сергеева Петрова Младши експерт
ДН - 116/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Мирославова Милкова Главен експерт
ДН - 117/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Боянова Кръмпотич Инспектор
ДН - 118/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мая Стоянова Киркова - Стоянова Главен инспектор
ДН - 119/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Иванка Василева Витанова Младши експерт
ДН - 120/11.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Снежана Минкова Пенева Главен специалист-ОД
ДН - 121/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ангел Илиев Рангов Старши експерт
ДН - 122/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Крумова Стойнова Главен специалист
ДН - 124/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Василева Райчева Инспектор
ДН - 125/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Екатерина Христева Атлиева Главен експерт
ДН - 127/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Копчева Главен специалист
ДН - 128/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добринка Ангелова Вълова Главен инспектор
ДН - 129/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Пенева Главен специалист
ДН - 130/12.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Зорка Василева Калинова Главен инспектор
ДН - 131/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Христова Петканова Младши експерт
ДН - 132/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Миглена Живкова Божилова Главен експерт
ДН - 134/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анета Георгиева Младенова-Харб Инспектор
ДН - 137/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Николова Стойчева Старши инспектор
ДН - 138/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цеца Василева Гогова Главен специалист ОСОИ
ДН - 139/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Спиридонова Панайотова Началник отдел
ДН - 140/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светла Николова Дрехарова Инспектор
ДН - 141/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антоан Съботинов Харилов Инспектор
ДН - 143/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Бахар Елманова Кадир Инспектор
ДН - 144/13.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Веселка Маринова Якимова-Симеонова Инспектор
ДН - 145/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Илиев Славов Главен специалист ОИФФ
ДН - 146/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Силвия Иванкова Вълчинова Главен експерт
ДН - 147/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Иванова Богатинова Главен специалист
ДН - 148/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антон Рафаилов Иванов Главен инспектор
ДН - 149/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Панайот Маринов Дяков Инспектор
ДН - 150/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тонова Рангелова Инспектор
ДН - 151/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Йовкова Чучуранова Инспектор
ДН - 152/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Таня Петрова Учорджиева-Грозева Главен инспектор
ДН - 153/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Димитър Теофанов Стайков Главен инспектор
ДН - 154/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Атанас Веселинов Чолаков Инспектор
ДН - 155/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Александорва Райкова Главен инспектор
ДН - 156/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Лолита Кирилова Стайкова Главен инспектор
ДН - 157/14.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Тенева Делинска Главен експерт
ДН - 158/15.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Ангелова Иванова Началник отдел
ДН - 159/15.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Пепа Василева Генчева Инспектор
ДН - 161/15.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Нейкова Аександрова Инспектор
ДН - 162/15.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Александър Иванов Джинев Старши експерт
ДН - 163/15.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светослав Димитров Мичев Главен експерт
ДН - 164/15.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илина Илиева Семерджиева Директор Дирекция
ДН - 165/15.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Кристина Мирославова Милкова Главен експерт
ДН - 167/21.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Дечева Илиева Старши инспектор
ДН - 168/21.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Милена Спиридонова Панайотова Началник отдел
ДН - 169/21.05.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Петрова Иванова Инспектор
ДН - 172/01.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Иванова Аршук Инспектор
ДН - 173/01.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Костова Костова Главен инспектор
ДН - 174/01.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надя Стефанова Колева Старши инспектор
ДН - 176/05.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Шикова-Виткова Началник отдел
ДН - 178/09.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Ангелова Гавазова Главен юрисконсулт
ДН - 179/09.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Божикова Младши експерт
ДН - 181/24.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Мариана Ангелова Янева Началник отдел
ДН - 182/24.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Йорданка Запрянова Ташева Главен специалист
ДН - 184/25.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Мая Стоянова Киркова - Стоянова Главен инспектор
ДН - 185/26.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Стефан Иванов Узунов Главен експерт
ДН - 186/29.06.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-кор Розалина Богомилова Шаханова Главен специалист
ДН - 188/14.07.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Коста Надеждов Танев Специалист