Регистър за подадените декларации за несъвместимост съгласно чл.35, ал.1, т.1 от ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

 

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

Ники Агачян

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-8/15.01.2020 г.

Хурие Хрюстемова

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-15/03.02.2020 г.

Росица Аплакова

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от  ЗПКОНПИ

75-16/04.02.2020 г.

Милена Костадинова Старши инспектор Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ 75-70/28.04.2020 г.
Габриела Бояджиева Специалист Чл.35,ал.1,т.1от ЗПКОНПИ 75-81/14.05.2020 г.
Коста Надеждов Танев Специалист Чл.35,ал.1,т.1от ЗПКОНПИ 75-103/15.06.2020 г.