Заявка за ваксини

РЗИ – ПЛОВДИВ

 

 

З А Я В К А

 

За необходимите ваксини през ……………………………………тримесечие на ……………………..г.

 

АИППМП Д-р …………………………..……. гр ………………………………. Тел/ ………………………договор със ЗОК №…………………………..

 

Дата на заявяване

Ваксини

Остатък от изтекло трим.

Брой подлежащи за I и Re

Изготвил заявката

Дата на получаване

К-во получаване амп.фл.

Серия годност

Прием

Предал

Забележка

М…

М…

М…

Вс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

БЦЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневмокок.

Конюнг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петкомпонентна в-на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тдка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДТКбПи -6г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПР-13м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПР-VІкл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шесткопонентна ваксина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Графи от 1 до 8 се попълват от личния лекар: