Вода от плувен басейн

 СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ИНСТРУКЦИЯ № 34 ОТ 24 ОКТОМВРИ 1975 г ЗА ХИГИЕНАТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И ЕКИПИРОВКА

Наименование на показателя Такса*(лв.) Наименование на показателя Такса*(лв.)

I.

ФИЗИКОХИМИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

 

II.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

 

1.

Нитрити

4.00

1. 

Коли титър

 

 

14.00

2.

Активна  реакция

3.00

2.

Ешерихия коли титър 

3. 

Перманганатна окисляемост

4.00

3.

Ентерококов титър

23.00

4. 

Амониев  йон

4.00

4.

Стафилококов титър

24.00

5.

Остатъчен хлор

3.00

5.

Микробно число (37±1) 0С

6.00

*Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОБИТЕ, СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

  1. Физикохимични показатели:

Пробата се налива в чиста стъклена или PET бутилка, напълнена добре, донесена в най-кратък срок. Количество - 1,5 l. Съхранение от 20С до 50С не повече от 24 ч.

 

  1. Микробиологични показатели:

Пробата трябва да бъде 0,5 л. в стерилна стъклена или пластмасова банка (бутилка), обработена с натриев тиосулфат 5-хидрат.

По време на транспорта до лабораторията пробата трябва да се съхранява при 5±3°C,  да се предпазва от слънчева светлина и да се достави не по-късно от 6 ч. след взимането й.

Съдовете за анализ на микробиологични показатели трябва да са стерилни и не трябва да се изплакват с пробата, преди напълването им.