Списък извънболнична помощ

СПИСЪК

 

на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за извънболнична помощ на територията на област Пловдив,определени със заповед на Директора на РЗИ – Пловдив

 

 

АГП СМП - ПСИХИАТРИЯ - „ФИЛИПОПОЛИС” ООД - гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 9, тел. 0888341554

 • Специализирана ЛКК –  Психиатрия

АГП СМП - НЕРВНИ БОЛЕСТИ - "Д-р КОРМОВА и Д-р КОСТАДИНОВА" ООД - гр. Пловдив, ул. „Георги Измирлиев“ № 5

 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести

ДКЦ І - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазара” № 5, тел. 032 623920

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия
 • Специализирана ЛКК –  Кардиология
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

ДКЦ ІІ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, бул. „6 септември” 110, тел.032 605801

 • Обща ЛКК

ДКЦ ІV - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Гергана” № 7, тел. 032 643339

 • Обща ЛКК

ДКЦ V - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Съединение” № 42, тел. 032 261110

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Очни болести
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

ДКЦ VІІ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров” 16,  тел. 032 692505

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология

ДКЦ "ИЗТОК" ЕООД - гр. Пловдив, ул.”Храбрец” № 15, тел. 032 0601819

 • Обща ЛКК

ДКЦ "КАРИДАД" ЕООД - гр. Пловдив, ”Никола Вапцаров” № 23, тел. 032 396902

 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология

ДКЦ  "ПЛОВДИВ" ЕООД - гр. Пловдив, „България” № 234, тел. 032 951660

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

ДКЦ "ПЪЛМЕД" - ПЛОВДИВ ООД - гр. Пловдив, „Перущица” 1 А,                     тел. 032 641949

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия
 • Специализирана ЛКК –  Кардиология
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

ДКЦ  "СВ. ГЕОРГИ" ЕООД - гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А,           тел. 032 602427

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология

„МЦ І - АСЕНОВГРАД  ЕООД“ - гр. Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” № 28, тел. 0331 62502

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия

МЦ І - КАРЛОВО - гр. Карлово, „Ген. Майор Гурко Мархолев” № 5,                     тел. 0335 93203

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МЦ "ВИТА  МЕД" ЕООД - гр. Карлово, ул. „Тодор и Ана Пулеви”  № 18,            тел. 0335 92104

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

МЦ "ОМЕГА" ЕООД - гр. Карлово, ул. „Гладстон” 22, тел. 0335 91600

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МЦ І - ПЪРВОМАЙ - гр. Първомай, ул. „Княз Борис І”  № 51, тел. 0336 3170

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МЦ "СВ. ЕЛИСАВЕТА" ООД - гр. Раковски, ул. „Васил Петлешков” 1,               тел. 03151 2033

 • Обща ЛКК

МЦ "ПАРКМЕД" ЕООД - с. Браниполе, общ. Родопи, местност „Герена” № 020Г, тел. 032 280307

 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Медицинска онкология

МЦ І - СТАМБОЛИЙСКИ ЕООД - гр. Стамболийски, „Дунав” 43,  тел. 0339 62297

 • Обща ЛКК

МЦ І - ХИСАР ЕООД - гр. Хисар, „Гладстон” 12,  тел. 0337 62773

 • Обща ЛКК

МЦ І - ПЛОВДИВ ООД - гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 20, тел. 032 396900

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Кожни и венерически
 • Специализирана ЛКК –  Очни болести

МЦ "ВИСТА" ООД - гр. Пловдив, бул. ”Ал. Стамболийски”, № 31,                        тел. 0889 453 545

 • Специализирана ЛКК –  Очни болести

МЦ "ВИТАЛИС 2015" ЕООД - гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски” № 31,      тел. 0885 434 151

 • Обща ЛКК

МЦ "ДИМЕД" ООД - гр. Пловдив, ж. к. „Тракия” ТЦ „Сани”, ет. 4, оф. 2,          тел. 032 294936

 • Обща ЛКК

АСИП - МЦ ЕВРОХОСПИТАЛ  - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, бул. „Коматевско шосе” № 79, тел. 032 207 015

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия

МЦ "ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ" ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Петър Парчевич” № 12, ет.1, тел. 032 660 320

 • Обща ЛКК

МЦ "КАПАНА КООП" ООД - гр. Пловдив, ул. „Опълченска” № 4,                       тел. 032 260 408

 • Обща ЛКК

МЦ "КЮЧУК ПАРИЖ" - гр. Пловдив, ул. „Г. Кондолов” 43 А, тел. 032 605 400

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести

МЦ "ЛИТОМЕД" ЕООД - гр. Пловдив, Местност „Герена” №020, тел. 032 668 566

 • Специализирана ЛКК –  Урология

МЦ "ЛУКСОР" ЕООД - гр. Пловдив, бул.”България”, № 45 А, тел. 032 968 881

 • Специализирана ЛКК –  Очни болести

МЦ "МЕДИКУС - ПЛОВДИВ" ООД - гр. Пловдив, ЖК „Тракия”, ул. „Съединение” № 19, ет. 3, тел. 0879 910 882

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

"НЮ ЛАЙФ - СМЦГ" ООД - гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2В,                      тел. 032 693 693

 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

АМЦ СМП "ОЧНА КЛИНИКА СВ. ПЕТКА" - гр. Пловдив, ул. „Колхида” продължение МТБ, ет. 3, бл. Г, тел. 032 210 839

 • Специализирана ЛКК –  Очни болести

МЦ „ПЛАМА” ЕООД - гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 80,  тел. 032 641 048

 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

МЦ "СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ - 2010" ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” №144 „А-А”, тел. 032 644 112

 • Обща ЛКК

 

МЦ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД - гр. Пловдив, бул. „Н. Вапцаров” № 9,           тел. 032 603 981

 • Обща ЛКК

МЦ "ТОРАКС" - гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 5, тел. 032 625 125

 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

МЦ "ТРИМОНЦИУМ" - гр. Пловдив, ул. „Крали Марко” № 17, тел. 032 632 066

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Очни болести
 • Специализирана ЛКК –  УНГ болести

МЦ "ХИПОКРАТ-Н" ЕООД - гр. Пловдив, бул. „България” № 61, тел. 032 940 976

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Очни болести

МЦ VІ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, „Иван Вазов 59, тел. 032 275 704

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Ревматология

МЦ "ПЛОВДИМЕД" ЕООД - гр. Пловдив, бул. „Освобождение” № 3, корпус „В“, ет. 1, тел. 0879 446 296

 • Специализирана ЛКК –  Детски болести

МЦ "ФИ ХЕЛТ ПЛОВДИВ" АД - гр. Пловдив, бул. “България” № 4, комплекс „Ори Билдинг”, секции „А” и „А-1”, етаж 1, тел. 032 307 666

 • Обща ЛКК

МЦ АСКЛЕП  - гр. Първомай, „Ангел войвода 2, тел. 033666098

 • Обща ЛКК

МЦ НОЛЕКС  - гр. Асеновград, „Л. Каравелов 6, тел. 0896677266

 • Обща ЛКК

МЕДИКУС АЛФА МДЦ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Велико Търново” 21,              тел. 032 620810

 • Обща ЛКК

МДЦ "КАСПЕЛА" ЕООД - гр. Пловдив, ул. „София” № 64, тел. 032 644191

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  УНГ болести

"ДЪЧМЕД ДИАЛИЗА БЪЛГАРИЯ - ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР" ЕООД - гр. Пловдив,  ЖК Тракия, ул. „Съединение” № 42, тел. 0898 517 009

 • Специализирана ЛКК –  Нефрология