Списък за болнична помощ

СПИСЪК

 

на ЛКК за 2020 г. на ЛЗ за болнична помощ на територията на област Пловдив,

определени със заповед на Директора на РЗИ – Пловдив

 

МБАЛ АСЕНОВГРАД ЕООД - гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” 28, тел. 0331/20411

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести-1
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести-2
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МБАЛ "Д-Р КИРО ПОПОВ" ЕООД - гр. Карлово, ул. „Ген. Гурко Мархолев” 3, тел. 0335 90826

 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МБАЛ "ПАРК ХОСПИТАЛ" ЕООД - с. Браниполе, общ. Родопи, местност "Герена" № 020 Г, тел. 032 280307

 • Специализирана ЛКК –  Анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Урология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Медицинска онкология

МБАЛ "МЕД ЛАЙН КЛИНИК" АД - гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски” 37, тел. 032 990 699

 • Специализирана ЛКК –  Анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК –  Ендокринология и болести на обмяната
 • Специализирана ЛКК –  Кардиология
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Гастроенетерология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология

МБАЛ - ПЪРВОМАЙ ЕООД - гр. Първомай, ул. „Княз Борис I” 51, тел. 0336 63165

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МБАЛ - РАКОВСКИ ЕООД - гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров” 1,              тел. 03151 3152

 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МБАЛ-МК "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД - гр. Пловдив, бул.”В.Левски” 144 А-А, тел. 032 674113

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Кардиология
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Урология
 • Специализирана ЛКК –  Анестезиология и инензивно лечение

МБАЛ "СВ. КАРИДАД" ЕАД - гр. Пловдив, бул. „Н. Вапцаров” 23 А,                   тел. 032 396 900

 • Специализирана ЛКК –  Гастроенетерология
 • Специализирана ЛКК –  Кардиология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Съдова хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Анестезиология и инензивно лечение
 • Специализирана ЛКК –  Ортопедия и травматология

МБАЛ "СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД - гр. Пловдив, ул. „Маестро Г. Атанасов” 19, тел. 032 683 808

 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  УНГ болести

МБАЛ "СВ. МИНА" - гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов”59, тел. 032 654 800

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Кардиология
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия

МБАЛ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" - гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” 9, тел. 032 603 974

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести-1
 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести-2
 • Специализирана ЛКК –  Анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Лицево-челюстна хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Гастроенетерология
 • Специализирана ЛКК –  Урология
 • Специализирана ЛКК –  Физикална и рехабилитационна медицина

МБАЛ "ТРИМОНЦИУМ" ООД - гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” 126, тел. 032 663966

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  УНГ болести
 • Специализирана ЛКК –  Очни болести

МБАЛ "УРО МЕДИКС" EООД - гр. Пловдив, ул. „Колхида”-продължение, МТБ, бл. Б, ет. 2 и ет. 3, тел. 032 673499

 • Специализирана ЛКК –  Урология
 • Специализирана ЛКК –  Нефрология

МБАЛ "ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ" ООД - гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 20, тел. 032 644633

 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Нервни болести
 • Специализирана ЛКК –  Медицинска онкология
 • Специализирана ЛКК –  Клинична хематология
 • Специализирана ЛКК –  Очни болести
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Педиатрия
 • Специализирана ЛКК –  Анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК –  Урология
 • Специализирана ЛКК –  Физикална и рехабилитационна медицина

КОЦ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15А, тел. 032 643 831

 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК –  Кожни и венерически заболявания
 • Специализирана ЛКК –  Хирургия
 • Специализирана ЛКК –  Медицинска онкология
 • Специализирана ЛКК –  Лъчелечение

ЦКВЗ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 68, тел. 032 606 527

 • Специализирана ЛКК –  Кожни и венерически заболявания

ЦПЗ - ПЛОВДИВ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” 1А, тел. 032 642 376

 • Специализирани ЛКК по Психиатрия – 5

СБАЛ "СПЕЦИАЛ МЕДИК" ООД - гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазар” № 5, тел. 032 333646

 • Специализирана ЛКК –  Вътрешни болести

 

СБАЛАГ "ТОРАКС" ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” 5,                    тел. 032 621 620

 • Специализирана ЛКК –  Акушерство и гинекология

СГЕБАЛ "ЕВРОХОСПИТАЛ" ПЛОВДИВ - гр. Пловдив, ул. „Колхида” – продължение, тел. 032 676 741

 • Специализирана ЛКК –  Гастроенетерология

СОБАЛ "ЛУКСОР" ЕООД - гр. Пловдив, бул. „България” 47А, тел. 032 968 881

 • Специализирана ЛКК –  Очни болести

МЕДИКУС АЛФА СХБАЛ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „В. Търново” 21,                    тел. 032 634 463

 • Обща ЛКК

МБПЛ "ИВАН РАЕВ" ЕООД - гр. Сопот, ул. „3-ти март” 20, тел. 03134 6003

 • Специализирана ЛКК –  Физикална и рехабилитационна медицина