Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия. (АУ-1349)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 1349

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 1349

Цена:

200 лв.

Срок за изпълнение:

20 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 19

Принт
Услуга № - 19 : Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия. (АУ-1349)
Срок на изпълнение - 20 дни.
Цена за изпъление - 200 лв.
Банкова сметка РЗИ Пловдив
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ
БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG03UNCR75273154624101
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
БУЛСТАТ : 176030673

Моля преведете сумата от 200 по посечената банкова сметка като на "Основание " впишете номер на заявка "202407237861"