Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление, седмичната учебна програма на съответното учебно заведение

Заявление седмично разписание.docx

Цена:

18 лв.

Срок за изпълнение:

15 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 13

Принт
Услуга № - 13 : Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
Срок на изпълнение - 15 дни.
Цена за изпъление - 18 лв.
Банкова сметка РЗИ Пловдив
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ
БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG03UNCR75273154624101
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
БУЛСТАТ : 176030673

Моля преведете сумата от 18 по посечената банкова сметка като на "Основание " впишете номер на заявка "202201224482"