Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис в отделен файл
  2. Разрешение за строеж
  3. Протокол за факторите на работната среда и качествата на питейната вода

Цена : 

чл. 22 ТТ ЗЗ; по чл.25 ТТ ЗЗ: - 63 лв.


1. при първа степен на сложност - 150 лв.
2. при втора степен на сложност - 130 лв.
3. при трета степен на сложност - 110 лв.

12 Заявление становище по готовността на строежите.docx

Цена:

лв.

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 12

Принт
Услуга № - 12 : Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
Срок на изпълнение - 14 дни.
Цена за изпъление - лв.