31 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

31 май Световен ден без тютюнопушене

 

   Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световен ден без тютюнопушене. По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13- 15 години използват тютюн. 

   В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20.0% от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години. 

   Тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат „нови“ и „по-безопасни“ продукти насочени основно към младите хора. Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). 

   Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително. СЗО организира Глобален медиен конкурс за кратки видео ленти, които могат да бъдат споделяни в социалните медии за участници до 35 години, за да разпознаем подхода „за млади чрез млади“. За участие в конкурса крайния срок за подаване на предложения е 30 юни 2024 г., а обявяване на победителите е през месец август 2024 г. Повече информация може да бъде намерена на приложения линк:  https://www.who.int/news-room/articles-detail/social-reels-challenge--expose-tobacco-industry-tactics-targeting-young-people.

   Друго събитие организирано от СЗО в различни градове по света отново насочено към младите хора е инициатива на тема: „Пристъпете и вземете позиция за здравословно бъдеще“. Повече информация за инициативата на следния линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024/event-toolkit.

ПОСТЕР 1    ПОСТЕР 2    ПОСТЕР 3