СПИСЪК НА ПРИЗНАТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ:

 

  1. „Сдружение за развитие на българското здравеопазване“

Координатор за област Пловдив:

Стоил Божилов

e-mail: plovdiv@bgpatients.org

тел: 0898487980

Пловдив, ул. „Сава Муткуров“ №69

  1. „Българска асоциация за закрила на пациентите“

Координатор за област Пловдив:

Йорданка Иванова Жензарли

e-mail: elisar.agency@gmail.com

тел.: 0889339708

Пловдив, ул. „Гоце Делчев“ № 9