СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ