Информация за планираните дейности и кампании, организирани самостоятелно от РЗИ - Пловдив и с други местни партьори по повод 14-ти февруари

Информация за планираните дейности и кампании, организирани самостоятелно от РЗИ-Пловдив и с други местни партьори по повод 14-ти февруари:

 

 

  1. Обучение сред студенти от Медицински университет Пловдив, съвместно с БМЧК Пловдив, на 14.02.2024 г., на тема „ХИВ/СПИН - същност и превенция“. Видеопрожекция на късометражен филм „Като насън“;

 

  1. Разпространение на здравно-информационни материали и презервативи, съвместно с БМЧК Пловдив сред студенти от Медицински университет – Пловдив, Технически университет - София – филиал Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет по хранителни технологии – Пловдив;