НА ВНИМАНИЕТО НА МАСМЕДИИТЕ, ОТРАЗЯВАЩИ ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА МАСМЕДИИТЕ, ОТРАЗЯВАЩИ ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

            В областта на общественото здраве и ваксинопрофилактиката в страната с решения на Министерския съвет са приети и се изпълняват Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г. и Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025 г.

            Основни дейности, които Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция - Пловдив изпълняват в рамките на посочените програми са провеждането на семинари и обучения, относно ползите от имунизациите в контекста на програмите.

            В тази връзка Ви информираме, че на 25.09.2023 г., в 11.00 часа, в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Перущица“ №1, ет.2, Заседателна зала ще се проведе среща засягаща горепосочените теми с журналистите, отразяващи здравна информация.