По повод 31 май - Световен ден без тютюнопушене, в СУ „Константин Величков", гр. Пловдив се обявява конкурс за рисунка на тема: "Вредата от тютюнопушенето".

По повод 31 май - Световен ден без тютюнопушене, в СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив се обявява конкурс за рисунка на тема: “Вредата от тютюнопушенето”. Организатори са РЗИ ПЛОВДИВ и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към район „Южен“, община Пловдив.

Целта на конкурса е да насърчи здравословния начин на живот сред учениците, без цигарен дим около тях, които пък със своите рисунки да ангажират общественото внимание към здравето на децата и опасностите от тютюнопушенето в млада възраст.

Условия за участие: 

  • в конкурсът могат да участват  всички ученици от V-XII-ти клас;
  • оценяването ще бъде в две възрастови групи:

 

-          ученици от V – VII клас;

-          ученици от VIII – XII клас;

 

  • приемане рисунки от участниците започва на 03.05.2023 г. г. и приключва на 18.05.2023 г.

Технически изисквания към рисунките:

  • няма изисквания за размера и материалите, които се използват при изготвяне на творбите; 
  • да отговаря на темата на конкурса;
  • рисунките трябва да са авторски;
  • рисунките да бъдат надписани с три имена;

Оценяване и награден фонд: Творбите ще се разгледат от комисия, която ще отличи рисунки за първо, второ, трето място от двете възрастови групи и по отделно грамоти за участие.

Календар:

  • Краен срок за получаване на творбите – 18.05.2023 г.
  • Журиране на конкурса –  18-21.05.2023 г.
  • Връчване на наградите – 31.05.2023 г. в СУ „Константин Величков“

 

На 31.05.2023 г. рисунките ще бъдат изложени в СУ „Константин Величков“, където ще бъде изнесена и беседа по темата.