СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ "ОКМД", ДИРЕКЦИЯ "МД"