Заповед № РД-01-432 от 07.09.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 08.09.2022 г. до 14.09.2022 г.