Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни

Във връзка със Заповед № РД-01-397/17.08.2022 год. на министъра на здравеопазването, с която от четвъртък, 18 август се намаля срокът на задължителната изолация и задължителната карантина, Ви уведомяваме, че издадените към 18.08.2022 год. предписания, чийто срок не е изтекъл, ще бъдат отменени от директора на РЗИ – Пловдив след изтичането на срок от 7 дни за задължителна изолация и 5 дни за задължителна карантина.

На 18.08.2022 год., са отменени предписания на лица, които са поставени под задължителна изолация, като болни от и заразоносители на COVID-19 на дати:  09.08.2022 год.; 10.08.2022 год. и 11.08.2022 год. и предписания на лица, които са поставени под задължителна карантина на близки контактни лица на болни от  COVID-19 на дати: 12.08.2022 год. и 13.08.2022 год.

За отмяната на предписанията лицата ще бъдат уведомени по телефона.


Covid-19