Заповед № РД-01-397/17.08.2022 год. на министъра на здравеопазването във връзка със срока на задължителна изолация на болни и на всички близки контактни на лица болни от и заразоносители на COVID-19.