ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "АПФСО"