СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ