ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СЧИТАНО ОТ 31.01.2022 г.