НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ДИРЕКТОРИТЕ  НА  УЧЕБНИ  ЗАВЕДЕНИЯ

 

Относно: Извършване оценка на седмични учебни разписания за втори срок на учебната 2021/2022 година

 

 Във връзка със спазване на изискванията, посочени в Наредба № 10  от 19.06.2014 г. на Министерство на здравеопазването е изготвен график за представяне  и съгласуване в РЗИ–Пловдив на седмичните разписания на учебните заведения за втори срок на учебната 2021/2022 г.:

 

02.02.2022 г. – Р-н Централен - гр. Пловдив

03.02.202г. – Р-н Северен, Р-н Западен и Р-н Тракия - гр. Пловдив

04.02.2022 г. – Р-н Източен и Р-н Южен - гр. Пловдив

07.02.2022 г. – общини: Марица, Родопи, Калояново и Съединение

08.02.2022 г. – общини: Асеновград, Лъки, Раковски, Брезово и Куклен

09.02.2022 г. общини: Първомай, Садово, Стамболийски, Перущица и Кричим

10.02.2022 г. – общини: Карлово, Сопот, Хисаря