ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 2022 Г. ЗА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата? (да/не)
1. УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 3 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 032602854 да
2 УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД Гастроентерология 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 032602854 да
3. УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД Клинична имунология 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 032602854 да
4. УМБАЛ "Пълмед" ООД Педиатрия 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0896666871 да
5. МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Анестезиология и интензивно лечение 2 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0882450647 Организатор ЧР да
6. МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Вътрешни болести 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0882450647 Организатор ЧР да
7. МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Гастроентерология 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0882450647 Организатор ЧР да
8. МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Нервни болести 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0882450647 Организатор ЧР да
9. МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Образна диагностика 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0882450647 Организатор ЧР да
10. МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Урология 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0882450647 Организатор ЧР да
11. МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Физикална и рехабилитационна медицина 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0882450647 Организатор ЧР да
12. МБАЛ "Първомай" ЕООД Акушерство и гинекология 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0898875292 да
13. МБАЛ "Първомай" ЕООД Анестезиология и интензивно лечение 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0898875292 да
14. МБАЛ "Първомай" ЕООД Вътрешни болести 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0898875292 да
15. МБАЛ "Първомай" ЕООД Клинична лаборатория 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0898875292 да
16. МБАЛ "Първомай" ЕООД Нервни болести 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0898875292 да
17. МБАЛ "Първомай" ЕООД Педиатрия 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0898875292 да
18. МБАЛ "Първомай" ЕООД Хирургия 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0898875292 да
19. ЦПЗ Пловдив ЕООД Психиатрия 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0894655127 да
20. СБР - НК ЕАД София, филиал гр. Баня Физикална и рехабилитационна медицина 2 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0889154680 - г-жа Б. Иванова да
21. РЦТХ Трансфузионна хематология 3 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 032 904 401 да
22. "Фамилия Медика, д-р Младен Петров" АИППМП - с. Дълго поле, обл. Пловдив Обща медицина 2 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888620648 - д-р Петров да
23. ЕТ "Д-р Величка Сапунарова - АИППМП", с. Труд, обл. Пловдив Обща медицина 2 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888539938 - д-р Сапунарова да
24. "Хигия 2 АГППМП" ООД, гр. Пловдив Обща медицина 3 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888625131 - д-р Добрева да
25. АИППМП "Д-р Еленски" ЕООД, гр. Пловдив Обща медицина 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0889149576 - д-р Форева да
26. ЕТ " Д-р Гергана Джангозова - АИППМП", гр. Пловдив Обща медицина 2 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888712964 - д-р Джангозова да
27. АГППМП " Първа лекарска практика" ООД, гр. Пловдив Обща медицина 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888604069 - д-р Стойнова да
28. "АИППМП Д-р Георги Цигаровски" ЕООД, гр. Пловдив Обща медицина 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888526467 - д-р Цигаровски да
29. Д-р Лилия Ставрева - АИППМП - 2011 ЕООД, гр. Асеновград, обл. Пловдив Обща медицина 2 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888347603 - д-р Ставрева да
30. "Хелт 94" АИПИПМП ЕООД, гр. Пловдив Обща медицина 1 14.10.2021 г. 24.10.2021 г. 0888725957 - д-р  Лазарова да