ОТНОСНО ТРЕТА БУСТЕРНА ДОЗА НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19

            Във връзка с получено писмо с Изх. № 16-00-4/29.09.2021 год. от Главния държавен здравен инспектор Доц. Д-р Ангел Кунчев, относно прилагането на бустерна доза (реваксинация) на ваксина срещу COVID-19 и дадени указания от „Информационно обслужване“ АД,  Ви информираме следното:

Разработването и прилагането на ваксини срещу COVID-19 даде възможност на държавите и техните граждани да се защитят от тежко протичане, хоспитализация и смърт от новия коронавирус.

Проведените проучвания в света, сочат че ефективността на пандемичните ваксини достига до над 70% спрямо посочените показатели:

https://view-hub.org/sites/default/files/2021-08/COVID19%20Vaccine%20Effectiveness%20Transmission%20%20Impact%20Studies%20-%20Summary%20Tables_20210826_1.pdf.

   Въпреки това обаче, при част от хората (възрастни, имунокомпрометирани и др.) постигнатият имунитет е по-нисък, което поставя в риск лица от определени социални и възрастови групи.

   В тази връзка и предвид становище на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката Ви информирам, че прилагане на бустерна доза (реваксинация) се допуска за следните рискови групи от населението:

 1. имунокомпрометирани лица:
  • лица с първични и вторични (напр. ХИВ инфекция/СПИН) имунни дефицити;
  • лица с онкологични заболявания;
  • трансплантирани пациенти на имуносупресивна терапия;
  • лица на хемодиализа;
  • пациенти на цитостатична или кортикостероидна терапия.
 1. Лица в домове за възрастни хора и социални институции за настаняване от резидентен тип.
 2. Медицински персонал с висок риск от заразяване.
 3. Лица над 65 години.

  

Задължителните условия за прилагане на бустерна доза ваксина срещу COVID-19 са следните:

 1. Лицето трябва да е със завършен ваксинационен курс, т.е. две дози при двудозовите схеми и една доза при еднодозовите схеми, съгласно дозировката, определена в Кратката характеристика на продуктите.
 2. Да са изминали поне 180 дни от датата на поставяне на последната доза ваксина срещу COVID-19.
 3. Прилагането на бустерна доза се извършва след проведен преглед и преценка на лекаря, прилагащ ваксината и заявено желание от страна на ваксинирания за поставяне на бустерна доза.
 4. Лицата, на които се поставя бустерна доза трябва да са навършили 18 годишна възраст.
 5. Като бустерна доза се прилага една доза иРНК ваксина.

  

На база гореизложеното Ви информираме, че в регистъра за ваксинации в НЗИС е създадена функционалност за вписване на приложени бустерни дози при спазване на посочените условия. Предстои и изготвянето в кратки срокове на сертификат за поставена бустерна доза.


Covid-19 Важно Ваксина Ваксинация