СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ