НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 – 2020 Г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ  2021 – 2030 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ  2014 – 2020 г. /npmdz-27-06-14-ms.pdf/

РАБОТЕН ПЛАН /raboten_plan-nppmdz.pdf/

МАСОВ УНИВЕРСАЛЕН НЕОНАТАЛЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ /ЗКЦМДЗ/

БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ за бременни и оценка на риска от раждане на дете с Болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната  стена

ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ  ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА  ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

РЕГИОНАЛЕН  КООРДИНАТОР  ЗА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Д-р  КАТЯ  ГЕОРГИЕВА – главен инспектор РЗИ – Пловдив

За контакти:        

Тел.  0882/ 391-311

Тел. 032/647- 631

e-mail:dmd@rzipd.com

Заместник:

Д-р  Зорка  Калинова  – главен инспектор  РЗИ - Пловдив