CDC РЕЗЮМЕ КЪМ 13.02.2020 Г.

CDC РЕЗЮМЕ КЪМ 13.02.2020 ГОДИНА

 

Европейски център за превенция и контрол на заболяванията

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2-increased

Относно епидемията от тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2): повишено предаване извън Китай - четвърта актуализация.

Резюме

Към 13 февруари 2020 г., 09.00 часа, са регистрирани повече от 60 330 случаи на COVID-19 по целия свят, главно в Китай и от всички китайски провинции; от тези случаи са докладвани повече от 450 случаи от други страни.

Към 13 февруари 13 държави съобщават за местно предаване: Обединените арабски емирства, Канада, Франция, Германия, Япония, Малайзия, Южна Корея, Сингапур, Тайван, Тайланд, Обединеното кралство, Съединените американски щати и Виетнам.

Към 13 февруари са докладвани 44 случаи в ЕС / ЕИП и Обединеното кралство. Сред тях 21 са местни: Германия (14), Франция (6) и Великобритания (1). Всички тези случаи имат епидемиологична връзка с по-рано идентифицирани клъстери с внос извън ЕС / ЕИП и Обединеното кралство.

Актуална информация за епидемиологията на SARS-CoV-2 може да се намери на страниците на Европейския център за контрол на заболяванията.

Според наличните доказателства, потенциалът за предаване на този вирус се оценява като достатъчен за трайно предаване между хората. По-нататъшни случаи със заболяването и смъртни случаи се очакват в Китай през следващите дни и седмици. По-нататъшни случаи или клъстери също се очакват в други страни, които вече съобщават за все по-голям брой случаи, включително предаване от човек на човек. Следователно здравните власти в ЕС / ЕИП и Обединеното кралство следва да бъдат бдителни и да засилят своя капацитет да реагират на евентуален внос на случаи от Китай или други потенциални области с предполагаемо текущо предаване в общността; да увеличат възможностите за назор и да направят преглед на плановете за готовност за пандемия.

Съществуват значителни неясноти при оценката на риска от това събитие поради липса на подробни епидемиологични анализи.

ECDC оценява риска въз основа на вероятността от предаване и въздействието на болестта. Въз основа на наличната в момента информация оценката на Центъра е следната:

  • Рискът за здравните системи в ЕС / ЕИП и Обединеното кралство, който би възникнал в условията на широко разпространено предаване на SARS-CoV-2 в разгара на грипния сезон се счита за нисък до умерен.
  • Рискът, свързан с инфекция SARS-CoV-2 за населението на ЕС / ЕИП и Обединеното кралство в момента е нисък.
  • Рискът за хората от ЕС / ЕИП / Обединеното кралство, които пътуват / пребивават в райони с предполагаемо предаване на вируса в общността в момента е висок.