СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 Г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА: 31.12.2020 Г.

Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: