СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 28.05.2021г. – 03.06.2021 год.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ

и

ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-

стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

31

 

 

 

 

  • по текущ контрол

19

      172

5

 

 

  • по регистрации

 

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

75

      100

3

 

 

  • ЗОХ 

22

 

 

 

 

  • закрити обществени места

27

        66

3

 

 

  • детски и учебни заведения

26

        17

 

 

 

  • открити обществени места

 

        17

 

 

 

  • оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

3

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

1

3

 

 

 

9. Взети проби

16

20

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

25

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

18

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

 

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

2

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиац.защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

15

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

 

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

        3

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

        1

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

       38

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

- заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

9

24

-

30

 

          1

-

-

9