СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА -ДОЗ -14.05.2021г.-20.05.2021г

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ

и

ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-

стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

 

 

 

 

 

  • по текущ контрол

7

      162

6

 

 

  • по регистрации

19

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

28

       99

6

 

 

  • ЗОХ 

9

 

 

 

 

  • закрити обществени места

13

       67

6

 

 

  • детски и учебни заведения

6

       16

 

 

 

  • открити обществени места

 

       16

 

 

 

  • оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

2

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

 

5

 

 

 

9. Взети проби

13

24

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

16

 

1

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

6

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

 

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

3

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиац.защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

9

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

 

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

       6

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

       1

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

      10

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

- заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

10

23

-

29

 

-

-

-

5